13/12/08

A reina Agyness

Agyness Deyn

Somos en o futuro.
Podemos beyer a Agyness
anunziando una nueba era.

Isto ye o esdebenidero :
balanza, equilibrio.
Y compasión. Meditazión.

Agyness: posizión correcta,
capeza y espalda aliniatas,
buen pensamiento, buena aizión.
Serenidà. Pazifica luminaria
ta os luengos camins.

O futuro puede ser felizidà
u caos.
Pero aquí beyemos a Agyness
güellando enta distanzias
con suenios de luz y d'eleganzia,
anunziando solamén
felizidaz claras y posibles,
siñalando una asperata
nueba era, sin tantas de radizes
naxendo sobre odios.
Anunziando claredà,
azuls esplendidos _finalmén ista begada.
Azuls plenizos de goyo. Almas
sin cansera.

Aquí fa la suya dentrada
la reina
Agyness.

Somos en una nueba era.
Nueba Grezia.
Nueba democrazia.

Y a muller _ista begada_
endrezando, acotraziando
paz y chustizia sobre a Tierra.
Libertà alta.

Kim Kardashian sobre o camín bioleta

Kim Kardashian en a pasarela

Ye un poema. Una pintura.
Una rosa _una muller_ caminando
sobre colors
espirituals.

A tuya bida, o tuyo caminar
ye bioleta.

Y tuyas son as rosas,
tuyo ye o reino dorato
en o chardín d'amor.
Armonía d'aromas.

A reina ye danzando,
quedamén,
sobre o camín bioleta.
Luscos. Albas
silenziosas,
amorosas.

Kardashian sobre colors
escoscatas, sobre un río de machia,
caminando como diosa
sobre auguas, sobre espazios,
sobre orizons en gloria.

Polideza :
alma de muller,
chardins en o paradiso,
eterno perfume de rosas.